Σημείωμα #607

Αύξων Αριθμός607
Σημείωμα Χρονολογία3 Δεκεμβρίου 1214
ΣημείωμαΟ εκδότης Richard αναφέρει ότι στο f. 1 υπάρχει χρονολογημένο σημείωμα της 3 Δεκεμβρίου 1214.
Κώδικας ΧρονολογίαLond. Brit. Mus. Addit. 40753 (11ου - 12ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςRichard, Brit. Mus., σ. 82-83. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 18.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία