Σημείωμα #609

Αύξων Αριθμός609
Σημείωμα ΧρονολογίαΔεκέμβριος 1215
Σημείωμα῾Η παροῦσα βίβλος ἐδόθη πρός τήν κατ᾿ ἡμᾶς ἁγίαν Λαύραν τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν ᾿Αθανασίου παρά τοῦ δεσπότου κόμητος τοῦ Γενουΐτου μηνί Δεκεμβρίῳ, ἰνδ. δ', ἔτους Ϛψκδ' (f. 2).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Μ. Λαύρας Β 99 (11ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕυστρατιάδου, Λαύρα, σ. 99. Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Εὐστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 26. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 18-19.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου τοῦ Θεολόγου Λόγοι
Χειρογράφου Τύχεςδωρεά χειρογράφου
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής ΚτήτοροςΓένοβα;
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα κόμης
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
ΜονήΑγίας Λαύρας (οσίου Αθανασίου), ΄Αθως
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία