Σημείωμα #608

Αύξων Αριθμός608
Σημείωμα Χρονολογία13 Δεκεμβρίου 1214
Σημείωματῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ Εὐτύχ(ιος) ἱερο(μόν)αχ(ος) καί ἐκκλησιάρχης, ἔτους Ϛψκγ' (f. 83).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert.371] (12ου , 13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Darrouzès, Paris. 1588, σ. 33. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 18.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός (ιερομόναχος)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαεκκλησιάρχης
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΕυτύχιος
Ηλικία