Σημείωμα #632

Αύξων Αριθμός632
Σημείωμα Χρονολογία1 Ιανουαρίου 1226
Σημείωμα+ μηνί ἰανουαρίω α ἔτους Ϛψλδ ἐγεννήθη ὁ υἱός μου βασίλειος (f. 151v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. Βιβλιοθ. ῾Ιστορικῆς καί ᾿Εθνολογικῆς ῾Εταιρείας 200 (τέλος 13ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Εθνολογική ῾Εταιρεία, σ. 492. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 25.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΒίβλος Βασιλειῶν, Ρήματα ᾿Εκκλησιαστοῦ υἱοῦ Δαυίδ βασιλέως ᾿Ισραήλ ἐν ῾Ιερουσαλήμ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση
ΣχόλιαΓια άλλο, αχρονολόγητο σημείωμα από το ίδιο χέρι βλ. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 25, υπ. 2.
Όνομα, ΕπώνυμοΒασίλειος
Ηλικία