Σημείωμα #633

Αύξων Αριθμός633
Σημείωμα Χρονολογία1 Μαΐου 1226
Σημείωμα+ ’Ετελιώθη τό παρόν τετραβάγγελον τῶν θεοκη/ ρύκων μεγάλων τεσσάρων εὐαγγελιστῶν · ματθ(αῖος) μάρκος · λουκάς · καί ἰωάννης · δι/ α χειρός παρ᾿ ἐμοῦ βασιλείου πρῶτονο/ ταρίου μελιτηνιώτου · ὑιου ὁρέστου ἰερεως · τέλειον καί ἡσόστιχον ψυλογραφία · /// κατά τόν καιρόν ὅ καί ἐκυρίἐυσεν ὁ ἅγι/ ός μου αὐθέντης ὁ πανὑψηλότατος μέγ(ας) / σουλτάνος · ῥωμανίαν · ἀρμενίαν · συρίαν · / καί πασῶν τόπους καί χώρας τουρκῶν · γῆς / τε καί θαλάσσης · καί καϊκουπάδης · ὑιός / δέ γιαθατίνη τοῦ καϊχωσρόϊ · ἐτελει/ ώθη εἰς μεγάλην καισάρειαν · καί ὅσοι καί οἵ/ τινες ἐντυγχάνετε τοῦ τοιούτου τετραευ/ αγγελίου · κἄν τε εἰς μεταγραφήν κἄν τε / εἰς θεορίαν εὔχεσθε ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτω/ λοῦ βασιλείου · καί τῶν τεκῶντων με δι/ α τόν κ(ύριο)ν τοῦ πρωὑπόντος ὁρέστου ἱερέως · / καί τῆς μ(ητ)ρ(ό)ς μου σοψίας · καί ἔνεκεν τού/ του ἐλεήσει πάντας ὑμᾶς ὁ παναγα/ θὸς θ(εο)ς ὁ πλούσιως ἐν ἐλέει · καί ἐν φιλαν(θρωπί)α / ἄφατος · νῦν καί ἀεὶ καί εἰς τοῦς αἰῶνας / τῶν αἰώνων / ἀμήν + / + ῎Ετους Ϛψλδ ἰνδ(ικτιῶνος) ιδ μη(νι) μαίω α (f. 166).

Κώδικας Χρονολογία᾿Αθην. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 1.5 [olim Vindob. Nikol. Theod. Dumba] (έτ. 1226)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBick, Die Schreiber, σσ. 67-68. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 49. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 55. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 26.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΒασίλειος Μελιτηνιώτης
Τόπος Καταγωγής ΓραφέωςΜελιτηνή (;)
Τόπος Καταγωγής ΚτήτοροςΜελιτηνή
ΤοπωνύμιαΡωμανία, Αρμενία, Συρία, Μεγάλη Καισάρεια
Ιδιότηςιερεύς, σουλτάνος Alaeddin Kaikobad Α', Σελτζούκος σουλτάνος του Rum ή της Ρωμανίας του Ικονίου (1220-1237)
Πολιτικά Αξιώματαπρωτονοτάριος του σουλτάνου Alaeddin Kaikobad Α'
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουγραφή χειρογράφου για μνημόσυνο οικογένειας;
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότακατάληψη περιοχών της Μ. Ασίας από Alaeddin Kaikobad Α'
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΤούρκοι (Σελτζούκοι)
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση, έπαινος (αυθέντης, πανυψηλότατος, μέγας)
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοAlaeddin Kaikobad Α', Βασίλειος Μελιτηνιώτης, Ορέστης, Σοψία (Σοφία)
Ηλικία