Σημείωμα #654

Αύξων Αριθμός654
Σημείωμα Χρονολογία18 Απριλίου 1234
Σημείωμα+ κ(α)τ(ά) τόν ἀπρίλλ(ιον) μῆνα εἰς τ(άς) ιη τῆ ἁγ(ίᾳ) καί μεγ(ά)λ(ῃ) τρίτ(ῃ) ὥρα θ, / ἰνδικ(τιῶνος) ζ, ἔτ(ους) Ϛψμβ, ἐγγενήθ(η) ἡ θυγάτηρ ἐμοῦ, / Σινάτορος τῆς Κρι τν ἡ ἐν τῶ ἁγ(ίῳ) βαπτίσμ(α)τ(ι) ὀνομασθεῖσα ᾿Αλφαρ(ά)ν(α), / βασιλεύοντος ἡμῶν, τοῦ θεοστέπτου μ(ε)γ(ά)λ(ου) βασιλέως / καί αὐτοκρ(ά)τ(ο)ρο(ς) ῾Ρωμ(ά)νων καί ἀεί αὐγούστ(ου) Φρεδδερίκου · / δεκάτω τετάρτω χρόνω τῆς αὐτοῦ βασιλείας · βασιλεύοντο(ς) δέ, Σικελίας, τριακοστῷ ἑβδόμω · / ῾Ιερουσαλήμ δέ, ἐννάτω +++ (f. 155v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 2019 (13ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., σ. 29. Bandini, Cat. Laurent. Ι, στ. 39. Montfaucon, Palaeographia, σ. 62. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 34.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΝείλου Δοξαπατρῆ Νομοκάνων
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΣινάτωρ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΣικελία, Ιερουσαλήμ, Κρήτη
Ιδιότηςαύγουστος (αυτοκράτωρ) Φρειδερίκος Β΄ Χοχενστάουφεν
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά ΓεγονόταΣικελία και Ιερουσαλήμ υπό τον Φρειδερίκο Β΄ Χοχενστάουφεν
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάέπαινος (θεοστέπτης)
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση
Σχόλιαβλ. και υπ. αρ. 657.
Όνομα, ΕπώνυμοΑλφαράνα, Σινάτωρ, Φρειδερίκος Β΄ Χοχενστάουφεν
Ηλικία