Σημείωμα #655

Αύξων Αριθμός655
Σημείωμα Χρονολογία22 Ιουνίου 1235
Σημείωμα᾿Επληρώθη τό παρόν θεοτοκάρι. ἡμέρα παρασκευῆ ὧρα ζ. μηνί ᾿Ιουνίῳ. ἐις τήν κβ. ἔτους Ϛψμγ. ᾿Ινδικτιώνος β. βασιλέυοντος μανουηλ τῶ κομνηνῶ. σύ δέ δέσποινα κυρία θεοτόκε. γενου βοηθός. Γερασίμω. τῶ πιστῶ σου. τῶ δή πόθου σου. τήν βίβλον κεκτημένω. πως ἀνυμνεῖ τήν δόξαν σου παρθένον. καί δῶς αὐτῶ ἄφεσιν τῶν αὐτοῦ ἐσφαλμενῶν. καί τάξον αὐτόν ἐν τῆ γῆ τῶν πρααἴων. ἴνα δοξασθῆ ἐν αὐτῶ σου ἡ δόξα ὡς ἐδοξάσθη ἐπί πάντα τόν κόσμων.
Κώδικας ΧρονολογίαMosq. Sammlung Sobranoff 1116
Εκδόσεις Σημειώματος Amphilochii, Opisanie ΙΙΙ, σ. 4. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 67. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 34.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεοτοκάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΓεράσιμος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςηγεμών (δεσπότης Θεσσαλονίκης, άρχων Θεσσαλίας) Μανουήλ Κομνηνός Δούκας Άγγελος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάπαράκληση, ταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμον Μανουήλ Κομνηνός Δούκας Άγγελος
Ηλικία