Σημείωμα #658

Αύξων Αριθμός658
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1235
Σημείωμαἐγράφη δέ ἐν έτη έτους Ϛψμγ' ἰνδικ(τιῶνος) η+ (f. 93r).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 731 (13ου - 14ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςTuryn, Cod. Vat., σ. 34. Devreesse, Cod. Vat. ΙΙΙ, σ. 236. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 129 (θεμέλιος ὁ Φέγγος). Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 35.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αποφθέγματα Πατέρων
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία