Σημείωμα #663

Αύξων Αριθμός663
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1236
Σημείωμαἰνδ. θ' ... ἔτ. Ϛψμδ' (f. 178v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 539
Εκδόσεις ΣημειώματοςDevreesse, Cod. Vat., ΙΙ, σ. 403. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 37.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Ιωάννου Χρυσοστόμου ῾Ομιλίαι (έτ. 975)
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία