Σημείωμα #667

Αύξων Αριθμός667
Σημείωμα Χρονολογία24 Νοεμβρίου 1238
ΣημείωμαΜηνί νοευρίῳ κδ' (ἰνδικτιῶνος) ια' ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Λέ(ων) πρεσβύτερος ὁ υἱός τοῦ ... ἔτους Ϛψμζ' (f. 66).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 2309 (13ου, 15ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Darrouzès, Notes ΙΙ, σ. 55. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 38.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΛέων
Ηλικία