Σημείωμα #668

Αύξων Αριθμός668
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1238 / 1239
ΣημείωμαϚψμζ' (f. 58v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 411 (9ου-10ου, 16ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDevreesse, Cod. Vat. ΙΙ, σ. 118. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 38.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜ. Βασιλείου ῾Ομιλίαι
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία