Σημείωμα #669

Αύξων Αριθμός669
Σημείωμα Χρονολογία12 Ιουνίου 1239
Σημείωμα + Μϊνὴ ᾿Ιουνίῳ ιβ' ἡμέρᾳ Δευτέρᾳ ἥτις καί ἔλαχεν τοῦ ἁγίου Πνεύματος, ἔτει Ϛψμζ' ἰνδικτιῶνος ζ' ἐκοιμήθη ὁ δοῦλος τοῦ θεοῦ Νικηφόρος μοναχός καί δεύτερος κτίτωρ μονήν ΧριϚτοῦ τοῦ ᾿Αντιφωνήτου τοῦ Γότθου (f. 56v).
Κώδικας Χρονολογία῎Ανδρου, Μονῆς Ἁγίας 97 (12ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 135. Λάμπρου, Μ. ῾Αγίας, σ. 226. Πασχάλη, Σημειώματα, σ. 4. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 39.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγέλιον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή Χριστού του Αντιφωνήτου του Γότθου
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματοςδεύτερος κτήτωρ μονής
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΓότθος
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
ΣχόλιαΣτο έτος Ϛψμζ´ αντιστοιχεί η ιβ´ινδικτιών
Όνομα, ΕπώνυμοΝικηφόρος
Ηλικία