Σημείωμα #675

Αύξων Αριθμός675
Σημείωμα Χρονολογία 10 Μαρτίου 1241
ΣημείωμαΜηνί Μαρτίῳ ι' ἡμέρᾳ Κυριακῇ ἀνέγνωσα κἀγώ ταύτην τήν βίβλον ἔτος Ϛψμθ (στην τελευταία σελίδα).
Κώδικας ΧρονολογίαΧάλκης, Μ. ἁγ. Τριάδος τοῦ ᾿Εσόπτρου 132
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου,᾿Αθηναῖος, σ. 114. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 42.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία