Σημείωμα #681

Αύξων Αριθμός681
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1241/ 1242
Σημείωμα῎Ετους Ϛψν'. Θεόδωρος ἀναγνώστης ἁμαρτωλός ὁ Τριχᾶς (f. 131v).
Κώδικας ΧρονολογίαΣινᾶ, Μονῆς ἁγ. Αἰκατερίνης 2123 (έτ. 1241/ 1242)
Εκδόσεις ΣημειώματοςBenesevic - Uspenskij, Catalogus, Ι, σσ. 82, 88. Clark, Checklist, σ. 16. Λάμπρου, Εἰκόνες, σ. 405. Husmann, Sinai, σ. 153. Spatharakis, Illuminated Mss, σ. 50. Kamil, Sinai, σ. 67. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 43.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΨαλτήριον, Καινή Διαθήκη
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόδωρος Τριχάς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, αναγνώστης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΘεόδωρος Τριχάς
Ηλικία