Σημείωμα #680

Αύξων Αριθμός680
Σημείωμα Χρονολογία1 Νοεμβρίου 1241
Σημείωμα+ ’Ετελειώ(θη) ὁ αὐτὸς ἀρχιερεύς εἰς τήν πρότ(ην) ἡμέρ(αν) (in marg. στ(ήν) α') τοῦ νοεμβρίου μηνός τ(ῆς) πεντακαιδεκάτης (ἰνδικτι)ῶ(νος) ἔτους Ϛψν' (f. 110v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 66 (11ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Darrouzès, Asie Mineure, σ. 34. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 43.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλιαβλ. σημείωμα 8 Μαΐου 1233
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία