Σημείωμα #691

Αύξων Αριθμός691
Σημείωμα Χρονολογία15 Οκτωβρίου 1242
ΣημείωμαΜηνί ᾿Οκτωβρίῳ ιε, ἡμέρᾳ α' ἰνδικτιῶνος ια' ἔτος Ϛψνα' ἐγένετο ὁ γάμος (f. 188v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Σταυρονικήτα 56 (13ου αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος Γαβριήλ Σταυρονικητιανοῦ, Μ. Σταυρονικήτα, σ. 266. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 45.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγάμος
ΣχόλιαΣτο έτος 1242 αντιστοιχεί η ιε´ ινδικτιών. Ακολουθούν και άλλα σημειώματα που αναφέρονται στην οικογενειακή ζωή του γράφοντος, βλ. σημειώματα ετών 1244, 1249, 1251, 1252.
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία