Σημείωμα #697

Αύξων Αριθμός697
Σημείωμα ΧρονολογίαΑύγουστος 1244
Σημείωμα+ μέχρι τοῦ τῆδε λόγου παρ᾿ ἡμῶν ἐγεγράφη(σ)αν ἐν τῶ αὐγούστω μη(νί) τῆς δευτέρας ἰν(δικτιῶν)ο(ς) τοῦ Ϛψνβ ἔτους (f. 96v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Barb. 515 [olim V.11] (έτ. 1244)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn, Cod. Vat., σ. 37. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 46.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜεγάλου Βασιλείου ῾Ομιλίαι κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία