Σημείωμα #699

Αύξων Αριθμός699
Σημείωμα Χρονολογία29 (Οκτωβρίου;) 1244
ΣημείωμαΜηνί ἐν αὐτῷ κθ' ἡμέρα Β' ἰνδικτιῶνος Β' ἔτος Ϛζνβ' ἐγεννήθη ἡ θυγάτηρ μου Εἰρήνη (f. 188v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Σταυρονικήτα 56 (13ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΓαβριήλ Σταυρονικητιανοῦ, Μ. Σταυρονικήτα, σ. 266. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 46.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση Ειρήνης
ΣχόλιαΒλ. σημείωμα 15 Οκτωβρίου 1242.
Όνομα, ΕπώνυμοΕιρήνη
Ηλικία