Σημείωμα #707

Αύξων Αριθμός707
Σημείωμα Χρονολογία4 Μαΐου 1246
ΣημείωμαΜηνὶ Μαΐω δ' ἡμέρᾳ Ϛ' ἰνδικτιῶνος δ' ἔτος Ϛψνδ' ἐγεννήθη ὁ υἱὸς Γεώργιος. (f. 188v).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Σταυρονικήτα 56 (13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Γαβριήλ Σταυρονικητιανοῦ, Μ. Σταυρονικήτα, σ. 266. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 47.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταγέννηση
Σχόλιαβλ. σημείωμα 15 Οκτωβρίου 1242.
Όνομα, ΕπώνυμοΓεώργιος
Ηλικία