Σημείωμα #705

Αύξων Αριθμός705
Σημείωμα ΧρονολογίαΟκτώβριος (;) 1245 / 1246
Σημείωμα... φ .. μο (ς?) υιο(ς?) Νικολ ( ) .... .... Βαρθ(ο)λ(ο)μ(αιου?) υιοῦ.. / ...... κτω(βριου?) ιε τ(ῆς) (ινδικτιωνος). χρον(οις) ἐπτα εντ ( / Ϛψνδ ενωπ(ιον) του κ(ῦρ) Θεοδ(ώ)ρ(ου) κ(.)ν..κ ( ) ..βαρμ. (και) νοτ(α)ρ(ιου?) Ιω. ( / αὐτου (καὶ) νοτ(α)ρ(ιου?) ...τρ........... τον / .........ου μου (f. Ι).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1810 (13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Canart, Cod. Vat., σ. 179. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 47.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ακολουθία τῶν τριῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματανοτάριος
Εκκλησιαστικά Αξιώματανοτάριος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΝικόλαος, Βαρθολομαίος, Θεόδωρος, Ιωάννης
Ηλικία