Σημείωμα #723

Αύξων Αριθμός723
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1247/ 1248 (;)
Σημείωμα(Ϛ')ψ(;)νϚ' (στό τελευταῖο παράφυλλο).
Κώδικας Χρονολογία῎Ανδρος, Μονῆς ῾Αγίας 88 (13ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, Μ. ῾Αγίας, σ. 220. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 51.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜατθαίου Βλαστάρη Σύνταγμα κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία