Σημείωμα #801

Αύξων Αριθμός801
Σημείωμα ΧρονολογίαΦεβρουάριος 1256
ΣημείωμαΤέλος εἴληφεν ἡ δέλτος αὕτη μηνί φεβρουαρίω ἔτει Ϛψξδ' ἰνδ. ιδ', διά χειρός / ᾿Ιωάννου διακόνου τοῦ Δαλασσηνοῦ. ᾿Αμήν (f. 208r).
Κώδικας ΧρονολογίαScorial. Ψ.ΙΙΙ.16 ( έτ. 1256)
Εκδόσεις ΣημειώματοςAndrés, Escorial ΙΙΙ, σ. 77. Miller, Escurial, σ. 438. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 169. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 62.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννου Ζωναρᾶ Λεξικόν
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΙωάννης Δαλασσηνός
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςδιάκονος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης Δαλασσηνός
Ηλικία