Σημείωμα #803

Αύξων Αριθμός803
Σημείωμα Χρονολογία17 Δεκεμβρίου 1256
Σημείωμα+ Μηνή δεκεβρίο ἑυτακαιδεκάτι, ἡμέρα κυριακῆ τῶν ἀγίον τρίων πεδον κέ Δανιὴλ τοῦ προφίτου, ἐκημήθη ὁ ἡορότ(α)τ(ος) ἐπίσκοπος Γαβάλων Φίλιππ(ος) ὁ διά τοῦ θίου καί ἀγγελικοῦ σχίματος μετωνομασθίς Φιλόθεος μοναχ(ός), τοῦ ἔτους Ϛψξε' (f. 49v,f. 109v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 476 [Reg. 1824] (10ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Darrouzès, Asie Mineure, σ. 35. Omont, Inv. sommaire Ι, σ. 53-54. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 62-63.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜ. Βασιλείου ῾Ομιλίαι κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΓαβάλοι
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαεπίσκοπος Γαβάλων Φίλιππος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΦίλιππος, Φιλόθεος
Ηλικία