Σημείωμα #804

Αύξων Αριθμός804
Σημείωμα Χρονολογία17 (;) 1256
ΣημείωμαΤῇ αὐτῇ ἡμέρα εἰς τάς ιζ', ἡμέρα δ', ὥρα ε' ἐγένετο σισμός μέγας καί φοβερός ὥστε σαλευθῆναι τά θεμέλια τῆς γῆς Ϛψξδ' ἰνδ. δ' (f. 55v).
Κώδικας ΧρονολογίαMessan. Bibl. Universitaria 103 [olim S. Salvatoris] (12ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις ΙΙ, σ. 410. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 63.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενασεισμός
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία