Σημείωμα #814

Αύξων Αριθμός814
Σημείωμα Χρονολογία19 Φεβρουαρίου 1259
Σημείωμα+ ᾿Ετελειώθη ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ εὐσεβέστατος Στέφανος ὁ μακαρίας μνήμης, ἔτους Ϛψξζ', ἰνδικτ. β', καί ἐτέθη τό λείψανον εἰς τήν σεβασμίαν μονήν τῆς ἁγίας Πρόκλας μηνί φεβρουαρίῳ εἰς τάς ιθ' (στό τέλος).
Κώδικας Χρονολογία῾Ιεροσόλυμα, ῾Ελλην. Πατριαρχείου 53 (έτ. 1053-1054)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΠαπαδοπούλου-Κεραμέως, Ἱεροσολυμιτική Ι, σ. 131. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 65.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ακέφαλος ὑπόθεσις εἰς τούς Ψαλμούς, Μέθοδος ᾿Ιωσήπου κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή αγίας Πρόκλας
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, έπαινος (σεβασμία μονή)
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΣτέφανος
Ηλικία