Σημείωμα #815

Αύξων Αριθμός815
Σημείωμα ΧρονολογίαΑπρίλιος 1259
Σημείωμα᾿Ανεκαινίσθη καί εϚαχώθη ἡ βίβλος ἀυτή διά χειρός ἐμοῦ ἐλαχίϚου ἁμαρτωλοῦ χριϚοδούλου καί τάχα ἡγουμένου διά συνδρομῆς τοῦ ἐπισκόπου Θεωριανοῦ μηνί ᾿Απρίλι ἔτους Ϛψξζ.
Κώδικας ΧρονολογίαTaurin. Bibl. Naz. XX.β.IV. 20 (11ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Pasinus - Rivautella - Berta, Bibl. Taurinensis, σ. 92. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 427. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 65.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ερμηνεία εἰς τά τέσσαρα Εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχεςανακαίνιση και στάχωση χειρογράφου
ΓραφεύςΧριστόδουλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαεπίσκοπος, ηγούμενος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΧριστόδουλος, Θεωριανός
Ηλικία