Σημείωμα #822

Αύξων Αριθμός822
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1259/ 1260
Σημείωμα+ ἡ βίβλος αὕτη, κτῆμα τοῦ Γαλησίου (manus recentior in τιμίου στ(αυ)ρͺοῦ mutavit) / χειρί γραφεῖσα, ἐσχάτου μονοτρόπων· - / οἰκτροῦ Βαρλαάμ πάμπαν ἡμαρ/ τηκότος· - βασιλεύοντο(ς) τοῦ / πιστοτάτου βασι(λέ)ως ἡμῶν ᾿Αγγέλου Κομνηνοῦ/ κῦρ Μιχα(ήλ) τοῦ Παλαιολόγου καί ἡγουμε/ νεύοντος ἐν τῇ τοιαύτ(ῃ) μονῇ ... / κῦρ ᾿Ιωσήφ· - / ἐν ἔτει Ϛψξη' ἰν(δικτιῶνος) ιγ +++ (f. 140v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Reg. 63 (έτ. 1259 / 1260)
Εκδόσεις ΣημειώματοςFollieri, Cod. Vat., σ. 73. Turyn, Cod. Vat. σ. 44-45. Halkin, Mss. GalŽsiotes, σσ. 224, 227. Stevenson, Vat. Reg., σ. 53. Vogel-Gardthausen, Schreiber, σ. 52. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 67. PLP 91451, 2277.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜηναῖον Νοεμβρίου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΒαρλαάμ
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός, αυτοκράτωρ
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαηγούμενος
Μονήμη κατονομαζόμενη μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, έπαινος (πιστότατος)
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΒαρλαάμ, Γαλήσιος, Ιωσήφ, Μιχαήλ Η´ Παλαιολόγος, Άγγελος, Κομνηνός
Ηλικία