Σημείωμα #823

Αύξων Αριθμός823
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1259 / 1260
Σημείωμα᾿Ετελειώ(θη) τό παρό(ν εὐα-
γγέλιον διά χειρ(ός) Θεο-)
δοσίου τοῦ ........ δο ...
τοῦ Μακρινεί(ας ἔτει). ψ .......... (στό τελευταῖο φύλλο).
Κώδικας ΧρονολογίαUpsal. 69 (ετ. 1259 / 1260)
Εκδόσεις Σημειώματος Thomopoulos, Upsal, σ. 59. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 67. PLP 7141.
Χειρογράφου Περιεχόμενο
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεοδόσιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΜακρύνεια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΘεοδόσιος
Ηλικία