Σημείωμα #824

Αύξων Αριθμός824
Σημείωμα Χρονολογία27 Φεβρουαρίου 1260
ΣημείωμαΜη(νὶ ) φευ(ρουαρίῳ) κζ', ἰν(δικτιῶνος) γ', ἔτ(ους), Ϛψξη', ἀμήν, ἀμήν (στό τέλος).
Κώδικας ΧρονολογίαΠατμ. 709 (έτ. 1260)
Εκδόσεις Σημειώματος Κομίνη, Πίνακες, σ. 14. Σακκελίωνος, Πατμιακή, σ. 14. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 68.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεῖαι Λειτουργίαι ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί Προηγιασμένων
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία