Σημείωμα #827

Αύξων Αριθμός827
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1260 / 1261
Σημείωμα῎Ετους Ϛ(ψ)ξθ' ἡμέρᾳ Ϛ ὥρᾳ θ' ἐγένετο ἡλίου λῆψις (στό τέλος).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Φιλοθέου 41 (έτ. 1274 ἤ 1289)
Εκδόσεις Σημειώματος Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος Α', σ. 153. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 68.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤετραευάγγελον, Συναξάριον τῶν εὐαγγελίων τοῦ ὅλου χρόνου, Μέθοδος τοῦ εὑρίσκειν τό Πάσχα.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμεναέκλειψη ηλίου
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία