Σημείωμα #828

Αύξων Αριθμός828
Σημείωμα Χρονολογία17 Φεβρουαρίου 1261
Σημείωμα+ ’Ετελειώθη ἡ παροῦσα δέλτος ἐν τῇ μονῇ τοῦ Γαλησίου διά χειρός ᾿Αθανασίου ἁμαρτωλοῦ, μηνί φευρουαρίῳ ἑπτακαιδεκάτῃ, ἡμέρᾳ πέμπτῃ, ἰνδ'. δ' (f. 187v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 857 [Reg. 2385] (έτ. 1261)
Εκδόσεις Σημειώματος Omont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 12. Wilson, Notes, σ. 318. Halkin, Mss. Galésiotes, σ. 223. Omont, Inv. sommaire Ι, σ. 161. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 11. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 69. PLP 382.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠαύλου ἡγουμένου μονῆς Εὐεργέτιδος ᾿Ασκητικά
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑθανάσιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμονή αγίου Λαζάρου, Γαλήσιον, Κωνσταντινούπολη
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑθανάσιος
Ηλικία