Σημείωμα #83

Αύξων Αριθμός83
Σημείωμα Χρονολογία10ου αι.
ΣημείωμαΜνήσθητι, κύριε, τοῦ κεκτημένου τὴν ἱερὰν ταύτην καὶ ψυχωφελῆ θείαν δέλτον......καὶ κληρονόμον αὐτὸν ἀνάδειξον διὰ τῶν σῶν θείων ἐντολῶν τῆς ἐπουρανίου βασιλείας σοῦ, ἅμα τῷ γράψαντι Κωνσταντίνῳ ἐλαχίστω ἱερεῖ.
Κώδικας ΧρονολογίαLaur. ὒadd. LXΧΧΙΧ sup. 22
Εκδόσεις ΣημειώματοςBandini, Cat. Laurent., τ. ΙΙΙ, σ. 411. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 142.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοἸωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΚωνσταντίνος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιερεύς
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΚωνσταντίνος
Ηλικία