Σημείωμα #84

Αύξων Αριθμός84
Σημείωμα Χρονολογία10ου αι.
ΣημείωμαΚύριε σῶσον Κυρίλλῳ μοναχῷ τῷ γραφεῖ τῆς δε τῆς δέλτου.
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπεδίου 127
Εκδόσεις ΣημειώματοςΕυστρατιάδης Σωφρόνιος - ᾿Αρκάδιος Βατοπεδινός, Κατ. Βατοπεδίου, σ. 32. Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα», σ. 142.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΓρηγορίου τοῦ ἁγιωτάτου καὶ ἀποστολικοῦ πάπα τῆς πρεσβυτέρας Ρώμης διάλογος ἱστορικός πρὸς Πέτρον ἀρχιδιάκονον τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας περὶ διαφόρων πατέρων τῶν ἐν τῇ ᾿Ιταλίᾳ διαλαμψάντων.
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΚύριλλος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΚύριλλος
Ηλικία