Σημείωμα #830

Αύξων Αριθμός830
Σημείωμα Χρονολογία25 Ιουνίου 1261
Σημείωμαπάλιν δε ... τούς ῥωμαίους ... ἀπεῖρεν ταύτην ἐκ τῶν λατίνων, ὁ βασιλεύς κυρ. Μιχαήλ ὁ παλαιολόγος · ἐν μηνί ἰουνίῳ κε' ἐν ἔτει Ϛψξθ' ζῆσας βασιλεύς χρόνους κδ' (f. 249).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Ottob. 412 (10ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςFeron - Battaglini, Cod. Ottob., σ. 224. Λάμπρου, ᾿Ενθυμήσεις Ι, σ. 134. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 69–70.
Χειρογράφου Περιεχόμενο’Αποσπάσματα Μηνολογίου, ῾Ομιλία Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςαυτοκράτωρ Μιχαήλ Η´ Παλαιολόγος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταανάκτηση Κωνσταντινουπόλεως από Λατίνους
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
ΕθνικάΡωμαίοι, Λατίνοι
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜιχαήλ Η´Παλαιολόγος
Ηλικία