Σημείωμα #829

Αύξων Αριθμός829
Σημείωμα Χρονολογία5 Απριλίου 1261
ΣημείωμαΜηνί ἀπριλλίῳ ε'. ἡμέρᾳ γ'. ἔτους Ϛψξθ. Ν. δ'. ἐκοιμήθη ὁ εὐλαβής ἀνήρ κυρός Κωνσταντῖνος ὁ σεκρετικός (f. 7v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. Coisl. 209 [anc. 23] (9ου, 11ου, 13ου αι.)
Εκδόσεις ΣημειώματοςDevreesse, Coislin, σ. 189. Montfaucon, Bibl. Coisl., σ. 267. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 69.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννης Σχολαστικός κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάέπαινος (ευλαβής)
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΚωνσταντίνος σεκρετικός
Ηλικία