Σημείωμα #855

Αύξων Αριθμός855
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1262/ 1263
Σημείωμα᾿Εγράφη διά ταπεινοῦ ἱερέως καί ἀμαρτωλοῦ Μιχαὴλ τοῦ Ταγκρεῖ ἐπί Ϛψοα' ἔτους (στό τέλος).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Δοχειαρίου 275 (έτ. 1262 / 1263)
Εκδόσεις Σημειώματος Λάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος, Α', σ. 264. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 322. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 76.
Χειρογράφου Περιεχόμενο῾Ιστορία ψυχωφελής
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜιχαήλ Ταγκρής (Ταγκρείς)
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιερεύς
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜιχαήλ Ταγκρής (Ταγκρείς)
Ηλικία