Σημείωμα #856

Αύξων Αριθμός856
Σημείωμα Χρονολογία16 Φεβρουαρίου 1263
Σημείωμα[*] ᾿Εγράφη δέ τό παρόν ἅγιον εὐαγγέλιον ἐν ἡμέραις τῶν ἐκ θ(εο)ῦ (ἐσβεσμέναι δύο γραμμαί) ᾿Αρσενίου δέ ἠγουμενεύοντος π(ατ)ρ(ό)ς ἁγίου, πατρός ἀγαθοῦ τό κλέως τῶν π(ατέ)ρων. μηνί φευρουαρίῳ εἰς τ(άς) ιϚ' ἡμέρᾳ δέ α' ὧρᾳ ιβ' ἔτους Ϛψοα ἰνδ. ζ' (f. 157r).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Βατοπ. 896 (έτ. 1263)
Εκδόσεις Σημειώματος Αρκαδίου Βατοπεδινού - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Βατ., σ. 168. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 76.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά τέσσαρα Εὐαγγέλια
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματαηγούμενος
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑρσένιος
Ηλικία