Σημείωμα #857

Αύξων Αριθμός857
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1263
Σημείωμα[*] ᾿Ετελειώθη μηνί Μαρτίῳ εἰς τάς θ' ἔτους Ϛψοα' ἰνδ. Ϛ' διά χειρός ἀναξίου ἱερομονάχου ἐν τῇ ... (στό τέλος).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. ᾿Ιβήρων 607 (έτ. 1263)
Εκδόσεις ΣημειώματοςΛάμπρου, ῞Αγ. ῎Ορος. Β', σ. 184. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 77.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεοφυλάκτου Βουλγαρίας ῾Ερμηνεία εἰς τά τέσσαρα Εὐαγγέλια κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός (ιερομόναχος)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμη κατονομαζόμενη μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία