Σημείωμα #859

Αύξων Αριθμός859
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1263/ 1264
Σημείωμα+ Τῷ κτισαμένω πόθῳ ταύτην τήν δέλτον, καί προστάξαντα ταύτην γραφῆναι, ὦ Χριστέ μου, φύλαττε τρισολβίῳ ...ρ... αὐτῷ τοῖς πλουσίοις σου δώροις εὐημερίαν, εἰρήνην καί ὑγιείαν, ἀλλά ᾿Ιησοῦν ποίησον τροπαιοῦχον ἠ καί Σαμψὼν εἴπω ἐν ταῖς ἀνδρίαις πλουτῶν αὐτῷ νίκας κατά τῶν ἐναντίων ἀγνῶτα δεῖξον παντός κινδύνου τό πᾶν ἰκετεύω σε, Θεοῦ λόγε, τῆς βασιλείας σου μέτοχον αὐτόν δεῖξον, αὐτόν δή φημι Κομηνόν τε τόν Δούκαν λίταις τῆς πανσώτηρος κοσμωσώστου παρθένου. + Θεόδωρος.
+ Καί τόν γράψαντα καί μελετήσαντά τε παράσχου λύσιν ἀμπλακημάτων·
- Τέλος κατεῖδον μόλις τῆσδε τῆς βίβλου Χριστόν δ᾿ἀνύμνω πάντων ἕνεκα τούτων, Χριστῷ ἄνακτι δόξα καί κράτος πρέπει· - Χριστέ, παράσχοι τοῖς ἐμοῖς πόνοις χάριν. ᾿Ετελειώθη δέ διά χειρός Θεοδώρου ἁμαρτωλοῦ τοῦ Λαμπέτου (?) ἐν ἔτει Ϛψοβ'· (f. 185v).

Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. Coisl. 5 (έτ. 1263/ 1264)
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 12. Devreesse, Coislin, σ. 5. Montfaucon, Bibl. Coisl., σσ. 41-42. Omont, Inv. sommaire ΙΙΙ, σ. 111. Rahlfs, Verzeichnis, σ. 185. Vogel- Gardthausen, Schreiber, σ. 139. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Χορηγοί, σ. 172. Της Ίδιας, Συλλογή, σ. 77. PLP 12099.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΤά ἕξ τελευταῖα βιβλία τῆς ᾿Οκτατεύχου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΘεόδωρος Λαμπέτης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςαυτοκράτωρ Μιχαήλ Η´ Παλαιολόγος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφουχορηγία χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση, έπαινος (τρισόλβιος, τροπαιούχος, πανσωτήρ, κοσμοσώστης)
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΘεόδωρος Λαμπέτης, Κομνηνός Δούκας
Ηλικία