Σημείωμα #860

Αύξων Αριθμός860
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1263/ 1264
Σημείωμα῎Ετους Ϛψοβ' ἐγένετο τό σημεῖον εἰς τόν ἀστέρα (f. 257).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Β 89 (έτ. 1320)
Εκδόσεις Σημειώματος Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 599 (έτ. 1264). Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σ. 23- 24. Ευστρατιάδου, Λαύρα, σ. 153. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 78.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενακομήτης
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
ΣχόλιαΟ Montfaucon παραθέτει 6 στίχους που προηγούνται του σημειώματος: "Εἴληφεν ὧδε τῶν καλῶν πόνων τέλος …..".
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία