Σημείωμα #864

Αύξων Αριθμός864
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1264/ 1265
Σημείωμα῎Ετους Ϛψογ' ἦλθεν ὁ Μακρινός εἰς τόν Μωρέαν (f. 257).
Κώδικας Χρονολογία᾿Αθων. Λαύρας Β 89 (έτ. 1320)
Εκδόσεις Σημειώματος Ευστρατιάδου, Λαύρα, σ. 153. Schreiner, Kleinchroniken Ι, σ. 599 (έτ. 1263 · βλ. ΙΙ, σ. 202). Σπυρίδωνος Λαυριώτου - Σ. Ευστρατιάδου, Κατ. Λαύρας, σσ. 23- 24. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 79.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεοφυλάκτου Βουλγαρίας ἑρμηνεία εἰς τά τέσσαρα εὐαγγέλια, Νικολάου, Μεθώνης Λόγος πρός Λατίνους κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΜωρέας
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜακρινός
Ηλικία