Σημείωμα #863

Αύξων Αριθμός863
Σημείωμα Χρονολογία15 Σεπτεμβρίου (;) 1264
Σημείωματήν αὐτήν ἡμέραν ἐκημήθη ὑ δούλη τοῦ Θεοῦ ῎Αννα τοῦ ᾿Αγαπητοῦ ἠς τό μετόχιον τῆς Σάριας, ἔτους Ϛψογ', ἡμέρᾳ β' (f. 10v).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 1588 [Colbert. 371] (12ου, 13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Darrouzès, Paris. 1588, σ. 28. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 79.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΣυναξάριον
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονήμετόχιον Σαρίας
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΆννα Αγαπητού
Ηλικία