Σημείωμα #869

Αύξων Αριθμός869
Σημείωμα ΧρονολογίαΜάρτιος (1266)
Σημείωμαἔν μη(νί) μαρτήου · ἡ πρότη παρᾶσκευβη εἴς τας · ε · ήμερας ἐπολέμησεν ὄ ρύγα Καρλος· ... Μαμφρέδαν / εἰς τοποθεσίἄν τῆς πολ(εως) Βενεβέντου εν ετ(ει).... ἰνδ. θ' (f. 3).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 1636 (έτ. 1064)
Εκδόσεις ΣημειώματοςGiannelli, Cod. Vat., σ. 339. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 81.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΠανηγυρικόν ἰταλο-ελληνικόν
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
ΤοπωνύμιαΜπενεβέντο (Καμπανία/Ιταλία)
Ιδιότηςηγεμών Κάρολος Α´, βασιλεύς Μανφρέδος Σικελίας
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονόταμάχη Καρόλου Α' με Μανφρέδο (26 Φεβρ. 1266)
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΚάρολος Α´Ανδεγυαός, Μανφρέδος της Σικελίας
Ηλικία