Σημείωμα #870

Αύξων Αριθμός870
Σημείωμα ΧρονολογίαΙούλιος 1266
Σημείωμα+ μην(ι) ἰουλ(ίω) ἔτ(ους) ι ἡμ(έρα) κυριακῆ ὥρα θ ἐτελεύτησεν η παπαδ(ία) / ἡ κῶροι τοῦ κυρ(ίου) ι(ωαννου) · του συρικοδέματου ἡ γηνέκα του παπ(αδος) ση/μαιῶν του υιοῦ του λαρέρι. έτουσ Ϛψοδ και εί τησ το αναγηνόσκ(η) / μακαρίσατε αυτὴν διὰ τὸν κ(ύριο)ν· (f. 161v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. Barb. 158 (11ου - 12ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Capocci, Cod. Barberiniani, σ. 274. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 81.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΜάξιμος ῾Ομολογητής
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιερεύς (παπάς)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά παράκληση
Προσωπικά Γεγονόταθάνατος παπαδιάς Συρικοδέματης, συζύγου παπά Συμεών Λαρέρη
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΙωάννης Συρικοδέματος, Συμεών Λαρέρης
Ηλικία