Σημείωμα #874

Αύξων Αριθμός874
Σημείωμα ΧρονολογίαΙούνιος 1267
Σημείωμαἐνταῦθα τέρμα τῆσδε τῆσ βίβλου πέλει. μηνί ἰουνίῳ δεκάτη ἰνδικτιῶνος. ᾿Αθανάσιος μοναχός ... (f. 176r).
Κώδικας ΧρονολογίαMonac. Bayer. Staatsbibl. 201 (13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Wilson, Notes, σ. 319. Gardthausen, PalŠographie, σ. 404. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 10. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 82. PLP 370.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΘεολογικά ἔργα
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑθανάσιος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑθανάσιος
Ηλικία