Σημείωμα #873

Αύξων Αριθμός873
Σημείωμα Χρονολογία25 Μαΐου 1267
Σημείωμαἔτους ἑξακησχιλιωστῶ επτακοσιοστῶ πέμπτω ἰνδ. ι', ἐπι τῆς βασιλ(είας) Μιχαήλ τοῦ Παλαιολόγου, ἐγέ(νε)τ(ο) (ἔ)κληψης τοῦ ἡλίου, ἡμέρα τετάρτ(η), κε' τοῦ τιμίου Προδρόμου εἰς τήν αποτομήν τρίτην μηνί μαΐω, καί ταῦτα μέν οὕτως. ἡμεῖς δέ (f. 326v).
Κώδικας ΧρονολογίαVat. 497 (13ου αι.)
Εκδόσεις Σημειώματος Devreesse, Cod. Vat. ΙΙ, σ. 329. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 82.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννης Δαμασκηνός, Λέων Βουλγαρίας κλπ.
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςαυτοκράτωρ Μιχαήλ Η´ Παλαιολόγος
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμεναέκλειψη ηλίου
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα ΧαρακτηριστικάΕορτή αποτομής κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜιχαήλ Η´Παλαιολόγος
Ηλικία