Σημείωμα #903

Αύξων Αριθμός903
Σημείωμα Χρονολογία15 Ιουλίου 1272
ΣημείωμαΑ) + ὦ Χ(ριστ)ε βοήθει τῶ σῶ δούλω ᾿Αλεξίω τῶ ἁμαρτ(ω)λ(ῷ) (f. 37).

Β) + τέλο(ς) σύν θ(ε)ῶ τῆς τοῦ ᾿Οργάνου ᾿Αριστοτελικῆς διδασκαλ(ί)ας + ᾿Ετελειώθη δέ τό παρόν βιβλίον διά χειρό(ς) ἐμοῦ ᾿Αλεξίου ἁμαρτ(ω)λ(οῦ) τοῦ Σολυμᾶ μηνί ἰουλ(ίῳ) ιε' ἰν(δικτιῶνος) ιε' ἔτους Ϛψοῦπ' (erbo ἔτους et hoc numero supra lineam ab ipso scriba in scribendo additis) ἁγία τριάς / βοήθει τῶ σῶ δούλ(ῳ) ᾿Αλεξίω τῶ ἁμαρτ(ω)λ(ῷ) (f. 203r).
Κώδικας ΧρονολογίαMediol. Ambros. D 54 sup. (έτ. 1272, 13ου αἰ.)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn, Italy, σ. 22. Martini - Bassi, Ambrosiana Ι, σ. 268. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 91. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 13.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Αριστοτελική διδασκαλία τοῦ ᾿Οργάνου
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΑλέξιος Σολυμάς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΑλέξιος Σολυμάς
Ηλικία