Σημείωμα #904

Αύξων Αριθμός904
Σημείωμα ΧρονολογίαΙούλιος 1272
ΣημείωμαΤω συντελεστῆ τῶν κα/ λῶν, θ(ε)ῶ χάρις · - / Επληρωθ(η) τό παρόν εὐα(γγέλιον) δι/ α χειρός ἐμοῦ τοῦ ἁμαρ/ τωλοῦ τολμῶ εἰπεῖν καί / ἱερέως τοῦ Μεταξάρη · / μηνί ἱουλ(ίῳ) ιν(δικτιών)ης ιε· ῎Ετους / Ϛψπ· ἀμήν · = (f. 118r).
Κώδικας ΧρονολογίαLondon Brit. Mus. Addit 28818 (έτ. 1272)
Εκδόσεις Σημειώματος Turyn, Gr. Brit., σ. 23. Gamillscheg - Harlfinger, Repertorium, σ. 48. - Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 301. Omont, Notes, σ. 345. Richard, Brit., Mus. σ. 50. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 91. PLP 17962.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΕὐαγγελιστάριον
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΜεταξάρης
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςιερεύς
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΜεταξάρης
Ηλικία