Σημείωμα #906

Αύξων Αριθμός906
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1272
Σημείωμα+ ᾿Εμοί τέ τῷ γράψαντι σύν πολλῷ πόνῳ
Κλῆσιν Λογγίνῳ ἐσχάτῳ μονοτρόπων
Εὔχεσθε θερμῶς τῆς ᾿Εδέμ τό χωρίον
Κλῆρον δοθῆναι καί παραδείσου τόπους· -
+ ῎Ετους Ϛψπ', ἰνδ. ιε'., κύκλος ἡλίου δ', κύκλος σελήνης ιϚ'- (f. 166).
Κώδικας ΧρονολογίαParis. Bibl. Nat. 443 [Colbert. 845] (έτ. 1272)
Εκδόσεις ΣημειώματοςOmont, Fac-similés...du IXe au XIVe s., σ. 12. Vogel - Gardthausen, Schreiber, σ. 265. Omont, Inv. sommaire Ι, σ. 48. Montfaucon, Palaeographia, σ. 65. Gardthausen, Paläographie, σ. 470. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 92. PLP 15010, 92546.
Χειρογράφου ΠεριεχόμενοΔιονυσίου ᾿Αρεοπαγίτου ῎Εργα διάφορα
Χειρογράφου Τύχες
ΓραφεύςΛογγίνος
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότηςμοναχός (μονότροπος)
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικάταπεινοφροσύνη, κόπος γραφέως, παράκληση
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, ΕπώνυμοΛογγίνος
Ηλικία