Σημείωμα #907

Αύξων Αριθμός907
Σημείωμα Χρονολογίαέτ. 1272/ 1273
Σημείωμαἐν ἔτη α' ὀγδοηκοστῷ τερμάτωσε ἡ κλῖμαξ ἑκατοντάς ἑβδόμη σύν αὐτοῖς πρός τοῖς ἑξακισχιλίοις (f. 126v).
Κώδικας ΧρονολογίαMonac. Bayer. Staatsbibl. 458 (έτ. 1273)
Εκδόσεις ΣημειώματοςVorst - Delehaye, Cod. Hagiogr., σ. 132. Hardt, Bibl. Bavar. IV, σ. 422. Ευαγγελάτου-Νοταρά, Συλλογή, σ. 92.
Χειρογράφου Περιεχόμενο᾿Ιωάννης ὁ τῆς Κλίμακος
Χειρογράφου Τύχες
Γραφεύς
Τόπος Καταγωγής Γραφέως
Τόπος Καταγωγής Κτήτορος
Τοπωνύμια
Ιδιότης
Πολιτικά Αξιώματα
Εκκλησιαστικά Αξιώματα
Μονή
Ναός
Κοσμικό Κτίσμα
Κτήτωρ/Χορηγός Κτίσματος
Κτήτωρ/Χορηγός Χειρογράφου
Δωρεά Περιουσίας
Ιστορικά Γεγονότα
Φυσικά Φαινόμενα
Επαγγέλματα
Εθνικά
Διάφορα Χαρακτηριστικά
Προσωπικά Γεγονότα
Σχόλια
Όνομα, Επώνυμο
Ηλικία